WEDSTRIJDBEPALINGEN

Het 39e Tobbedans PuntNL Groep Tennistoernooi en Vynx Records Padeltoernooi

1.       De Tobbedanscommissie van tennisvereniging Ready te Harlingen organiseert van 29 juni t/m 7 juli 2024 het door de KNLTB goedgekeurde Open Tobbedans Punt NL Groep Tennistoernooi en Vynx Records Padeltoernooi.

In dit toernooi wordt gespeeld in de volgende categorieën

Tennis:

HE/DE:                2, 3, 4, 5, 6-15+, 6-35+, 7-15+, 7-35+ en 8-15+

HD/DD/GD:       2, 3, 4, 5, 6-15+, 6-35+, 6-55+, 7-15+, 7-35+, 7-55+, 8-15+ en 8-35+

Padel:

HD/DD/GD:        1/2/3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9

D:                        7 en 8

Deelnemers kunnen maximaal voor drie rubrieken inschrijven. Hiervan mogen er maximaal twee rubrieken tennis of padel zijn. Bij inschrijving in drie rubrieken is geen verhindering toegestaan (met uitzondering van werktijden en het voorweekend). Bij inschrijving in twee rubrieken is één dag verhindering toegestaan. Bij inschrijving in één rubriek zijn twee dagen verhindering toegestaan. In het finaleweekend zijn geen verhinderingen toegestaan.

2.       Het maximaal aantal inschrijvingen bij tennis is 300. Bij Padel is het maximaal aantal inschrijvingen 100. Bij overinschrijving wordt geloot.

3.       De inschrijving voor het toernooi sluit op vrijdag 14 juni om 23.59 uur. Inschrijving is mogelijk via de website www.tobbedans.nl of www.mijnknltb.toernooi.nl.

4.       Het inschrijfgeld bedraagt zowel voor het enkelspel als voor het dubbelspel tennis en padel  €     12,50 p.p. per rubriek. Betaling via Ideal bij inschrijving.

5.        De wedstrijden beginnen door de weeks om 16.00 uur. Tot 18.30 uur kan men op doordeweekse dagen als “werkverhindering” opgeven zonder dat dit de deelname mogelijkheden schaadt. Na 23.00 uur zullen er geen wedstrijden meer aanvangen. In het weekeinde beginnen de wedstrijden om 09.00 uur. Er wordt tennis gespeeld op zes gravel- en twee smashcourt banen en padel op twee kunstgrasbanen op het tennispark Cleem Heeger van tennisvereniging Ready, Achlumerdijk 9 te Harlingen (tel. 0517-413009). Er wordt ook gespeeld bij kunstlicht. Indien de weersomstandigheden dit vereisen, kan er worden uitgeweken naar overdekte banen of een naburig tennispark.

6.       De wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets, met een tiebreak op de stand 6-6. Een eventuele derde set wordt vervangen door een wedstrijd tie-break.

Indien mogelijk wordt er gespeeld volgens het poule systeem.

7.       Er wordt gespeeld met gasgevulde tennisballen. Merk Tretorn Control.

8.       Er zijn per rubriek twee geldprijzen beschikbaar. Per rubriek met minder dan 6 deelnemers is er één geldprijs.

9.       Indien bij inschrijving geen verhindering is opgegeven, wordt de deelnemer geacht altijd beschikbaar te zijn. Als kenbaar is gemaakt dat de deelnemer beschikbaar is voor het voorweekend van dit toernooi, kan de deelnemer deze beschikbaarheid alleen herroepen als hij aantoonbaar verplichtingen heeft in een goedgekeurd toernooi in de voorafgaande toernooiweek. In het finaleweekend zijn geen verhinderingen toegestaan.

10.       Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting, het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op gravel of kunstgras en eventueel op binnenbanen (zie punt 5) en tijdens de wedstrijd gekleed te gaan in algemeen aanvaarde tenniskleding.

11.        Deelnemers ontvangen alleen voor hun eerste te spelen partij een e-mail. Deze oproep wordt uiterlijk verzonden op 25 juni.  Daarna dient u zelf op de website www.tobbedans.nl/www.mijnknltb.toernooi.nl naar uw volgende partij te informeren. Bij uitloting ontvangt een deelnemer bericht voor  25 juni. Indien u 3 dagen voor het toernooi geen bericht heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met de wedstrijdleider.

12.         Een deelnemer is verplicht ten minste 15 minuten voor de geplande aanvang van zijn wedstrijd aanwezig te zijn en zich te melden bij de wedstrijdleiding.

13.         De deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige ledenpas van de KNLTB. Dit kan fysiek of digitaal.

14.         Elke inschrijving kan worden geweigerd. Desgevraagd kan de betrokkene de gronden van de weigering bij de wedstrijdleiding vernemen. Bij inschrijving in de enkel kunnen wij de inschrijving weigeren indien deze inschrijving wordt gedaan in een onderdeel waar de actuele rating meer dan 1,5 punt lager ligt. Bijvoorbeeld een 4,8 speler schrijft zich in in de HE 2.

15.         Indien in de opgegeven rubriek te weinig deelname is (minimaal 6 inschrijvingen), kan van u worden verwacht dat u één rubriek hoger gaat spelen of kan de toernooileiding beslissen dat de betreffende rubriek niet doorgaat. De 35+ categorieën kunnen, bij minder dan 6 koppels in een individuele rubriek, worden gecombineerd. Eerst op speelsterkte  en daarna op leeftijd. Bezwaren hiertegen dienen op het inschrijfformulier onder “opmerkingen” aangegeven te worden. Bij Padel kan men in de 7 en 8 worden samengevoegd met andere categorieën in dezelfde speelsterkte.

16.         In de rubriek 2  is extra prijzengeld (€ 500 + € 250,00 standaard) beschikbaar gesteld. Dit geld komt tot uitkering indien er minimaal 8 ‘echte’ 2/3 spelers deelnemen en het totale deelnemersveld tenminste 12 inschrijvingen behelst. Daarnaast wordt bij Padel (1/2/3) en Tennis (2) bij voldoende deelname vanaf de tweede ronde “rondegeld” uitgekeerd. Bij winst ontvangt u dan een vergoeding per ronde. Dit om ook spelers van buiten de regio aan te trekken.

17.         Alle bij de inschrijving verstrekte gegevens en verzamelde (gewone) persoonsgegevens, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van dit toernooi en mogelijk voor een uitnodiging voor een volgende editie van dit van dit toernooi.

18.         De wedstrijdresultaten zullen na de finales worden verstrekt aan de KNLTB  voor verwerking. Als u meer wilt weten wat de KNLTB met de gegevens doet, kijk dan op http/www.knltb.nl/over-knltb/privacy-statement/. De toernooileiding is binnen de toernooiorganisatie verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens.

19.         Tijdens het toernooi worden er op het terrein foto’s (en/of video’s) gemaakt die gebruikt kunnen worden voor de promotie van dit tennistoernooi. Door in te schrijven voor het toernooi verklaart u zich hiermee bekend te zijn. Mocht u bezwaar hebben dat u foto’s afgebeeld staat, dan kunt u dat bij de wedstrijdleiding bekend maken.

  1.      In het geval waarin deze bepalingen en het Wedstrijd- en Toernooileiding 2023 niet voorzien, beslist de toernooileiding.
  2.       Het is een speler niet toegestaan om zich in te schrijven voor meer dan een goedgekeurd toernooi, waarvan de data geheel of gedeeltelijk samenvallen, met uitzondering van het voorweekend.

Toernooileider:   Joke Schipper                t. 06 22869332 m. tennis@tobbedans.nl